קטגוריות

שימוש ב FeedBot API לביצוע אוטמציות בוואטספ

מערכת פידבוט מאפשרת שליחה דרך API באמצעות Webhooks פשוטים.

 

חברתנו מציגה פתרון API מלא, המאפשר לכם לחבר את מערכת ה-CRM שלכם (לדוגמה), ולייצר טריגרים פשוטים שיגיעו ללקוחיתכם באופן ישיר ואישי בואטספ.

 

אופן ההתממשקות הוא קל ופשוט.

 

נתחיל. ראשית, יש לשלוח בקשת POST לכתבות הבאה:

https://us-central1-XXXXX.cloudfunctions.net/addNewMessages?

ה- Headers צריכים להכיל את הערכים הבאים:

Key: Content-Type
VALUE: application/json

 

 

אפשר להתרשם מהצילום מסך מ- Postman :

 

 

לאחר מכן, יש להעתיק את המבנה מטה ל-Body.

 יש לשנות בשדה הטוקן את  (איפה שכתוב XXXX) למזהה הייחודי שלכם.

בדוגמה הבאה, הבקשה תבצע שליחה למספר הבא: 972586666644 עם המלל " Hello world".

יש לשים לב, שהמספר חייב לכלול את קידומת המדינה (בישראל הקידמות היא 972).

 
{
  "data":{
    "token":"XXXXX",
    "messages":[{
      "message":"Hello world",
      "phone":"972586666644",
      "time":"YYYYY",
"invalidationTime":"1685662968767",
"imagePath":"https://cdn.pixabay.com/photo/2015/04/23/22/00/tree-736885_1280.jpg",
"groupName":"קבוצת תמיכה" }] } }
יצויין, כי ה- Body צריך להיות מסוג raw.

 

הערות ומושגים:

 • Token הוא המזהה הייחודי שמתקבל ביחד עם התקנת התוכנה.
 • Messages הוא מערך של אובייקטים שמכיל את ההודעות אותן נרצה שהתוכנה תמשוך. מבנה כל אובייקט במערך יכיל:
 • message – טקסט ההודעה.
 • phone – מספר הטלפון שאליו תשלח ההודעה.
 • date (אופציונלי) – תאריך ההודעה.
 • invalidationTime (אופציונלי) – אפשרות להגדיר תוקף לשליחת ההודעה, במידה והתוקף עבר ההודעה לא תשלח. (אמור להיות אובייקט מסוג TimeStamp).
 • imagePath (אופציונלי) – אפשרות לצרף תמונה להודעה, הערך שצריך לשלוח הינו קישור לתמונה.
 • groupName (אופציונלי) – אפשרות לשלוח הודעה לקבוצה, צריך לשלוח את שם הקבוצה כמחרוזת.
 • בתוכנה יש לבחור את הצ'ק בוקס שרשום עליו "אינטגרציה עם השרת", ההודעות הקיימות בשרת ימשכו לתוכנה ובאופן אוטומטי תתחיל שליחת ההודעות.
 
 

הודעות שגיאה אפשריות וטיפול בהן:

Incorrect Token

טוקן לא תקין או לא קיים, וודאו שהזנתם את הטוקן שניתן לכם עם התקנת התוכנה.

Missing messages field

חסר את השדה "messages" ב-body.

Missing Token

חסר את השדה "token" ב-body

 

אופן ההטמעה בשפות שונות:

 

 

 

Node JS:

 var axios = require('axios');
var data = JSON.stringify({
 "data": {
  "token": "XXXX",
  "messages": [
   {
    "message": "Hello world",
    "phone": "972586666644",
    "Date": "YYYYY"
   }
  ]
 }
});
var config = {
 method: 'post',
 url: 'https://us-central1-XXXXXX.cloudfunctions.net/addNewMessages?',
 headers: {
  'Content-Type': 'application/json'
 },
 data : data
};
axios(config)
.then(function (response) {
 console.log(JSON.stringify(response.data));
})
.catch(function (error) {
 console.log(error);
});
 

 

Java Script:

var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");
var raw = JSON.stringify({
 "data": {
  "token": "XXXX",
  "messages": [
   {
    "message": "Hello world",
    "phone": "972586666644",
    "Date": "YYYYY"
   }
  ]
 }
});
var requestOptions = {
 method: 'POST',
 headers: myHeaders,
 body: raw,
 redirect: 'follow'
};
fetch("https://us-central1-XXXXXX.cloudfunctions.net/addNewMessages?", requestOptions)
 .then(response => response.text())
 .then(result => console.log(result))
 .catch(error => console.log('error', error));
 

C#:

var client = new RestClient("https://us-central1-XXXXXX.cloudfunctions.net/addNewMessages?");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = @"{
" + "\n" +
@" ""data"":{
" + "\n" +
@" ""token"":""XXXXXX"",
" + "\n" +
@" ""messages"":[{
" + "\n" +
@" ""message"":""Hello world"",
" + "\n" +
@" ""phone"":""972586666644"",
" + "\n" +
@" ""Date"":""YYYYY""
" + "\n" +
@"
" + "\n" +
@" }]
" + "\n" +
@" }
" + "\n" +
@"}
" + "\n" +
@"";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
 

 

 

PHP:

$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://us-central1-XXXXXX.cloudfunctions.net/addNewMessages?',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
"data":{
"token":"XXXXXX",
"messages":[{
"message":"Hello world",
"phone":"972586666644",
"Date":"YYYYY"
}]
}
}
',
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
'Content-Type: application/json'
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

 

 

JAVA:

 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://XXXXXXX/addNewMessages?")
    .header("Content-Type", "application/json")
    .body("{" +
        "data:" +
        "{" +
        "token:xxxxx," +
        "messages:[" +
        "{message:Hello world2,phone:972XXXXX},{message:Hello world,phone:972XXXXX}" +
        "]}}")
    .asString();
 

עדיין צריכים את העזרה שלנו? צוות התמיכה שלנו זמין לשירותכם

שלחו מייל אל [email protected] או לחצו על הכפתור